opleiding op maat brussel lange opleidingen brussel opleidingcentrum opleiding inter bedrijven cursus inter bedrijf de site plan opleiding kmo primes kmo opleiding cursus brussel kwaliteit garantie opleiding brussel
OP MAAT
(Intra-bedrijf & coaching)

LANGE OPLEIDINGEN
(onze modules raadplegen)
INTER-BEDRIJVEN
(PDF downloaden)
De site PLAN Primes KMO KWALITEITSGARANTIE
Meer dan 10 jaar
opleidingservaring...
Meer info... Meer info... Meer info... Meer info... Meer info... Meer info...

 

U wil uw bekwaamheid of die van uw personeel verhogen?

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest stelt een steun voor opleidingen voor.

 

Voor welke soorten opleiding kan u van steun genieten?

 

Zal het volgen van een opleiding de werking of de competitiviteit van uw onderneming verhogen? Of het nu voor uzelf of uw personeel is, u kan een steunaanvraag doen als die opleiding een uitzonderlijk of dringend karakter heeft en indien deze opleiding minstens 1.000 € kost. Dit betekent dat u in volgende gevallen geen beroep kan doen op deze steun:

- de opleiding heeft betrekking op de normale dagelijkse werking van uw onderneming [1];
- de opleiding is verbonden met de basiskennis van de activiteiten van uw onderneming.

Noteer dat u evenmin van deze steun kan genieten indien de vorming voortvloeit uit een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine). Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking.

U mag vrijelijk de opleidingssinstelling kiezen. De voorwaarden zijn: de instelling moet onafhankelijk van uw onderneming zijn, gespecialiseerd zijn in de betrokken materie en over minimum twee jaar ervaring beschikken [2].

[1] De notie van de dagelijkse, normale of regelmatige werking wordt bekeken in functie van uw bedrijfsactiviteit en de uitvoerende taken van het te vormen personeel.

[2] De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.

 

Van welke tussenkomst kan u genieten?

 

Steun voor externe opleidingen

Steunpercentage 50% van de opleidingskost
Minimumbedrag van de steun 500 € / opleiding
Maximumbedrag van de steun 5.000 €/ opleiding
Maximaal aantal tussenkomsten waarvoor u steun ontvangt 3 opleidingen / burgerlijk jaar

 

Hoe wordt de steun uitbetaald?

 

De steun wordt uitbetaald nadat u de opleiding integraal heeft betaald. U dient tevens een evaluatierapport en de bewijsstukken over te maken (facturen en betalingsbewijzen).

 

Hoe een steunaanvraag indienen?

 

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

- het aanvraagformulier;
- een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
- de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun cv of folder;
- een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving [1].

 

[1] Het gaat om de “de minimis” steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het “de minimis”-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

 

Download het aanvraagformulier

 

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

 

PDF
Download het aanvraagformulier (PDF - 541.8 kB)

 

 

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd te worden naar:
Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

 

 

 

Contact:
Tel : +32 2 648 84 63

GSM : 0477/ 78 94 45
Fax : +32 2 648 84 63
selossej@pixystree.com
www.pixystree.com

Zoek een opleiding:


opleiding cursus bureautica ms office brussel
Business Talk - opleidingcentrum business opleiding

Rh business business centre training center brussel

web creatie referencement internet web